Εκπαιδευτικοί

Ασύρματο δίκτυο στο σχολείο : Τι ισχύει;

Η λειτουργία ασύρματου δικτύου στα σχολεία αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα. Πολλοί εκπαιδευτικοί και γονείς  έχουν επιφυλάξεις για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία των μαθητών, ενώ παράγοντας προβληματισμού είναι και η ασφάλεια του ασύρματου δικτύου. Εγκύκλιος του Υπουργείου  Παιδείας που να επιτρέπει ή να απαγορεύει τα ασύρματα δίκτυα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και…
Διαβάστε περισσότερα...
Εκπαιδευτικοί

Εγχειρίδιο για εργαστήρια ΤΠΕ δημοτικών ΕΑΕΠ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε το «Εγχειρίδιο καλής χρήσης, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού» για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού» (κινητά εργαστήρια Πληροφορικής για 197 Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.). Το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για…
Διαβάστε περισσότερα...
Εκπαιδευτικοί

Δημιουργία μετεωρολογικών σταθμών σε σχολεία με χρήση Raspberry Pi

Το Oracle Academy και το ίδρυμα Raspberry Pi Foundation ξεκινούν ένα διεθνές επιστημονικό πείραμα για σχολεία που συνδυάζει την Πληροφορική και τη Φυσική. Το έργο «Μετεωρολογικοί σταθμοί για σχολεία» (Weather Station for Schools) αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους μαθητές με δεξιότητες στους τομείς της δικτύωσης υπολογιστών και των βάσεων δεδομένων.…
Διαβάστε περισσότερα...
Εκπαιδευτικοί

Εφαρμογές που προωθούν τον προγραμματισμό

Για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εισάγουν τον προγραμματισμό στη σχολική τάξη, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τον Προγραμματισμό δημιούργησε τον ιστότοπο All you need is code. Υπάρχουν εκπαιδευτικές προτάσεις  για την Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Διαβάστε περισσότερα...
Εκπαιδευτικοί

Helpdesk Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Το πληροφοριακό σύστημα Helpdesk  παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες να δημιουργήσουν ένα δελτίο στο οποίο να καταγράφουν το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, είτε αφορά τις υπηρεσίες του ΠΣΔ είτε τη δικτυακή/υπολογιστική δομή της σχολικής μονάδας. Η διαδικασία είναι: 1. Σύνδεση του εκπαιδευτικού στο σύστημα με τα ατομικά…
Διαβάστε περισσότερα...