Το Pivot Animator είναι μια δωρεάν εφαρμογή που τρέχει σε Windows και μας επιτρέπει να φτιάξουμε τις δικές μας κινούμενες εικόνες, τις οποίες μπορούμε να εξάγουμε σε μορφή animated gif ή avi. Το περιβάλλον είναι απλό και λειτουργικό.

Δεν υποστηρίζει την εισαγωγή ήχου. Μπορούμε όμως  να εξάγουμε την εργασία μας σε μορφή avi και να προσθέσουμε τα αρχεία ήχου που επιθυμούμε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα όπως το Windows Movie Maker.

Αν θέλουμε να προσθέσουμε διαλόγους, μπορούμε να φτιάξουμε τα κείμενα στη Ζωγραφική και να τα εισάγουμε ως αντικείμενα.

Pivot4 apotiposi

Προσοχή! Στην ιστοσελίδα της εφαρμογής αναφέρεται ότι κατά την εγκατάσταση του προγράμματος, υπάρχει η επιλογή για την εγκατάσταση adware προγραμμάτων. Τονίζεται ότι τα προγράμματα δεν είναι κακόβουλο λογισμικό και δεν είναι υποχρεωτική η εγκατάστασή τους. Αν εγκατασταθούν και ο χρήστης αλλάξει γνώμη,  η απεγκατάστασή τους γίνεται από την Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων του Πίνακα Ελέγχου.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ.