Για την προετοιμασία των συμμετεχόντων μαθητών στον 32ο Πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής πραγματοποιούνται δωρεάν μαθήματα από την ΕΠΥ. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στη Θεσσαλονίκη , στο CITY College -LAB Thalis, 7ος όροφος και ώρες 12:00-14:00, τις παρακάτω ημερομηνίες:

30 Νοεμβρίου 2019,

07 Δεκεμβρίου 2019,

14 Δεκεμβρίου 2019 ,

11 Ιανουαρίου 2020,

18 Ιανουαρίου 2020,

08 Φεβρουαρίου 2020,

22 Φεβρουαρίου 2020,

07 Μαρτίου 2020,

14 Μαρτίου 2020

  • Στην Αθήνα, σε εργαστήρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ώρες  10.00-12.30 τις παρακάτω ημερομηνίες:

14 Δεκεμβρίου 2019,

17 Ιανουαρίου 2020,

15 Φεβρουαρίου 2020,

7 Μαρτίου 2020,

21 Μαρτίου 2020,

4 Απριλίου 2020

Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε:

  • την σελίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής στο Facebook στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/groups/infopdp/   και
  • την ιστοσελίδα του ΠΔΠ, www.pdp.gr.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν χωρίς κόστος για τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες στον 32οΠΔΠ.