Πριν την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με τους μαθητές της Ε’ τάξης ασχολούμασταν με την προστασία των ηλεκτρονικών λογαριασμών. Η πρώτη εργασία που τους ανέθεσα αφότου κλείσανε τα σχολεία ήταν να φτιάξουν αφίσες με βασικούς κανόνες προστασίας των λογαριασμών τους.

Καθώς ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και τα εγκατεστημένα προγράμματα διαφέρουν από μαθητή σε μαθητή, έλαβα εργασίες που είχαν δημιουργηθεί με Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Libre Writer, Libre Impress και ζωγραφική των Windows. Μετέτρεψα τα αρχεία σε pdf και μπορείτε να δείτε μία συλλογή από αφίσες των παιδιών στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Αφίσες της Ε’ τάξης:

Posters passwords E taksi