Το Storybird είναι ένα εργαλείο ψηφιακής αφήγησης. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές  να δημιουργήσουν διαδικτυακά βιβλία χρησιμοποιώντας διαφορετικά στυλ εικονογράφησης και να τα δημοσιεύσουν στο περιβάλλον του τμήματός τους. Οι μαθητές μπορούν να σχολιάσουν τις ιστορίες των συμμαθητών τους (υπάρχει ρύθμιση ώστε τα σχόλια πριν…
Διαβάστε περισσότερα...