Μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες των παιδιών στην τάξη είναι η εκμάθηση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης.  Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τα δημοτικά ΕΑΕΠ για τους μαθητές της Δ? και Ε? Τάξης (μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο δεν υπάρχει νέο Πρόγραμμα Σπουδών για…
Διαβάστε περισσότερα...