Δράσεις

Ubuntu LTSP στο εργαστήριο ΤΠΕ του 71ου ΔΣ Αθηνών

Στο 71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών εγκαταστήσαμε το  Ubuntu LTSP. Το εργαστήριο ΤΠΕ αποτελείται από υπολογιστές παλαιούς που με δυσκολία έτρεχαν Windows XP. Καθώς υπήρχε εξυπηρετητής (απαραίτητη η ύπαρξή του για την συγκεκριμένη υλοποίηση) αποφασίστηκε η μετάβαση στο Linux. Για την εγκατάσταση αξιοποιήθηκε ο οδηγός της Τεχνικής Στήριξης. Είναι εξαιρετικά καλογραμμένος…
Διαβάστε περισσότερα...
Εκπαιδευτικοί

Κάλεσμα του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτ/νίας για δημιουργία ΕΛ/ΛΑΚ σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής

Το ΠΣΔ υποστηρίζει τη λύση Ubuntu LTSP για παλαιωμένα εργαστήρια Πληροφορικής . Στην ιστοσελίδα της Τεχνικής Στήριξης του ΠΣΔ θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες, αν θέλετε να εφαρμόσετε τη συγκεκριμένη υλοποίηση. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ  επίσης μπορούν να βοηθήσουν στην εγκατάσταση. Τι όμως σημαίνει η συγκεκριμένη υλοποίηση και για ποια εργαστήρια είναι κατάλληλη; Το…
Διαβάστε περισσότερα...
Εκπαιδευτικοί

Εγχειρίδιο για εργαστήρια ΤΠΕ δημοτικών ΕΑΕΠ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε το «Εγχειρίδιο καλής χρήσης, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού» για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού» (κινητά εργαστήρια Πληροφορικής για 197 Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.). Το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για…
Διαβάστε περισσότερα...