Ο όρος Κοινωνική μηχανική αναφέρεται στις τακτικές χειραγώγησης που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες για να παρακάμψουν τα συστήματα ασφαλείας και να υποκλέψουν ευαίσθητες πληροφορίες. Βασίζεται στην εκμετάλλευση της ανθρώπινης ψυχολογίας, της εμπιστοσύνης και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Εκμεταλλεύεται δηλαδή νόρμες συμπεριφοράς ή ενστικτώδεις αντιδράσεις (απέναντι σε κάποια ζημιά ή λάθος)  για να…
Διαβάστε περισσότερα...