Γονείς

Συμβόλαιο γονέα – παιδιού για τη σωστή χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου

Ένας όμορφος τρόπος για να καλλιεργήσουμε την υπευθυνότητα στους μικρούς μαθητές, είναι να τους κάνουμε συμμέτοχους στη διαμόρφωση των κανόνων συμπεριφοράς που τους αφορούν. Έτσι, μπορούμε να συντάξουμε ένα "συμβόλαιο" ορθής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου, στο οποίο θα ορίζουμε αναλυτικά τι επιτρέπεται  όσον αφορά τη διαδικτυακή συμπεριφορά…
Διαβάστε περισσότερα...
Δ΄ Τάξη

Συμβόλαια ορθής χρήσης υπολογιστή και Διαδικτύου

Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο" συζητήσαμε στην Δ΄  τάξη του 145ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών για τη σωστή χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου από τα παιδιά. Στη συνέχεια κάθε μαθητής συνέταξε ένα σύνολο κανόνων που θεωρούσε ότι θα έπρεπε να εφαρμόζει στο σπίτι. Από τις ατομικές εργασίες…
Διαβάστε περισσότερα...