Υπάρχουν πολλές web based εφαρμογές για τη δημιουργία χρονολογίων. Αρκετές προσφέρουν δωρεάν λογαριασμούς οι οποίοι όμως θέτουν αυστηρούς περιορισμούς ως προς το πλήθος των δημοσιευμένων χρονολογίων ή/και προβάλλουν διαφημίσεις παράλληλα. Μία εφαρμογή που ξεχώρισα είναι η Timeline JS. Πρόκειται για μία εφαρμογή ανοικτού κώδικα που αξιοποιεί τα Google Docs για…
Διαβάστε περισσότερα...