Οι ψευδείς ειδήσεις (fake news) είναι ιστορίες οι οποίες παρουσιάζονται κυρίως ως δημοσιογραφικές, είναι όμως κατασκευασμένες εσκεμμένα για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Οι ψευδείς ειδήσεις μπορούν να περιέχονται σε ψηφιακό ή έντυπο περιεχόμενο.

Οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης έφτιαξαν νοητικούς χάρτες καταγράφοντας τις σημαντικότερες ενδείξεις μίας ψευδούς είδησης καθώς και τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τη δημοσίευσή τους.

Δείτε μερικές ενδεικτικές εργασίες: