Το Cmap Tools αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών. Το περιβάλλον του είναι απλό αλλά προσφέρει άφθονες δυνατότητες. Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν και είναι διαθέσιμο για Windows, Linux, OS X και iPad.

Το IHMC CmapTools επιτρέπει στους χρήστες να κατασκευάσουν, να περιηγηθούν, να μοιραστούν και να σχολιάσουν εννοιολογικούς χάρτες. Διαφορετικές εκδόσεις του προγράμματος επιτρέπουν στους χρήστες την κατασκευή εννοιολογικών/νοητικών χαρτών στον προσωπικό τους υπολογιστή, iPad ή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, το διαμοιρασμό τους σε διακομιστές (CmapServers και στο Cmap Cloud) οπουδήποτε στο Διαδίκτυο, τη σύνδεση χαρτών τους σε άλλους χάρτες ή τη σύνδεση σε πόρους , την αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων των εννοιολογικών χαρτών τους σε διακομιστές και την επεξεργασία των χαρτών τους συγχρονισμένα (ταυτόχρονα) με άλλους χρήστες στο Διαδίκτυο.

cmaptools_apotiposi

Στην υλοποίηση Ubuntu LTSP στο αποθετήριο της Τεχνικής Στήριξης είναι διαθέσιμη η έκδοση IHMC CmapLite.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ.