Με τους μαθητές και μαθήτριες της Β’ Τάξης φτιάξαμε νοητικούς χάρτες για τις εποχές με τη βοήθεια του Kidspiration. Σε προηγούμενα μαθήματα είχαμε λύσει κουίζ του Wordwall σχετικά με τις εποχές και είχαμε φτιάξει ζωγραφιές στο Tuxpaint που απεικόνιζαν διαφορετικές εποχές.

Επισυνάπτω τις εργασίες δύο τμημάτων, ενός από κάθε σχολείο που υπηρετώ.  Δείτε τις εργασίες των παιδιών:

73ο ΔΣ Αθηνών. Β1


70ο ΔΣ Αθηνών. Β2