Η εξΑΕ παρουσίασε πολλές δυσκολίες αλλά και προκλήσεις. Με τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης αξιοποιήσαμε το Scratch 3.0 για να εργαστούμε σε δραστηριότητες προγραμματισμού. Το Scratch 3.0 παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • “τρέχει” σε υπολογιστές (εγκατάσταση μόνο σε Win10), tablets και κινητά
  • διαθέτει online editor
  • παρέχει εκπαιδευτικά βίντεο με οδηγίες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων (στα αγγλικά)

Έτσι όλα τα παιδιά που διέθεταν ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορούσαν να εργαστούν.

Και με τις δύο τάξεις είχαμε δουλέψει με το Scratch στην τάξη. Στα εργαστήρια Πληροφορικής είναι εγκατεστημένο το Scratch 1.4 (δεν συμπάθησα ποτέ το Scratch 2).

Κατά την διάρκεια της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης δουλέψαμε στις παρακάτω δραστηριότητες:

    • δραστηριότητες από το Εκπαιδευτικό Υλικό: για εξοικείωση των μαθητών με το νέο περιβάλλον, με την αποθήκευση εργασιών και την αποστολή τους στο eclass
    • δημιουργία ενός διαλόγου με αλλαγή σκηνικού και εμφάνιση-απόκρυψη χαρακτήρων: ευχάριστη δραστηριότητα για επαναφορά γνώσεων.

Παραθέτω την εργασία της Σόφης, που μου ζήτησε να προσαρμόσει την εργασία της ώστε να καλύπτει την εργασία που τους είχε ανατεθεί για τους κανόνες υγιεινής που θα πρέπει να τηρούν κατά την επιστροφή στο σχολείο σε άλλο μάθημα.

Και μία εργασία από τον Μιχάλη που ακολουθούσε τις οδηγίες όπως είχαν δοθεί:

  • δράκος που πετάει: πιο σύνθετη εργασία, η οποία δόθηκε ημιδομημένη στους μαθητές και έπρεπε να την ολοκληρώσουν.

Η συνολική εμπειρία ήταν πολύ θετική και σκέφτομαι από την επόμενη σχολική χρονιά να μεταβώ στο Scratch 3.0 και στο μάθημα στο εργαστήριο.