Το πρότζεκτ της χρονιάς με την ΣΤ’ τάξη του 70ου ΔΣ Αθηνών ήταν να δημιουργήσουν παιχνίδια δικής τους έμπνευσης στο Scratch. Αξιοποιώντας τις εντολές που έχουμε μάθει τα τελευταία δύο χρόνια στην τάξη, κάθε ομάδα έπρεπε:

  • να σκεφτεί ένα σενάριο για το παιχνίδι της
  • να βεβαιωθεί ότι μπορούσε να το υλοποιήσει σε επίπεδο κώδικα
  • να ζωγραφίσει ή να “κατεβάσει” από το διαδίκτυο μορφές ή σκηνικά που μπορεί να χρειαζόταν
  • να συνθέσει τον κώδικα

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η αυτονόμηση των μαθητών καθώς την ευθύνη της εργασίας την είχαν οι ίδιοι. Η ολοκλήρωση των εργασιών έγινε σε 4 μαθήματα (μονόωρα) και θεωρώ ότι ήταν πολύ πετυχημένη. Οι μαθητές/-τριες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά και βρήκαν τρόπους να παρακάμψουν δυσκολίες που εμφανίζονταν.

Μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια ομαδοποιημένα σε δύο συλλογές ανά τμήμα.


ΣΤ1 – Συλλογή παιχνιδιών


ΣΤ2 – Συλλογή παιχνιδιών