Δρομολογητής – 15 κομμάτια


Ποντίκι – 16 κομμάτια


Πληκτρολόγιο – 20 κομμάτια


Εκτυπωτής – 25 κομμάτια


Ηχεία – 20 κομμάτια


Κεντρική Μονάδα – 24 κομμάτια


Ακουστικά – 25 κομμάτια

Οθόνη – 36 κομμάτια


Βιντεοπροβολέας – 36 κομμάτια