Γραφικά με πληροφορίες (information graphics) ή αλλιώς infographics είναι μία μέθοδος παρουσίασης πληροφοριών, στοιχείων ή γνώσεων με γραφικές οπτικές αναπαραστάσεις.Τα infographics συνήθως παρουσιάζουν πολύπλοκες πληροφορίες γρήγορα και με σαφήνεια. Οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται σε μικρά κομμάτια με συγκεκριμένο τρόπο γραφής και η «ιστορία» να λέγεται  αρκετά συνοπτικά και αρκετά ελκυστικά…
Διαβάστε περισσότερα...