Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Sonic Pi : Δημιουργώ ήχους και μουσική με τη βοήθεια του προγραμματισμού

Το  Sonic Pi  είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που διατίθεται ελεύθερα και επιτρέπει να δημιουργούμε ήχους και μουσική μαθαίνοντας παράλληλα προγραμματισμό. Αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Cambridge σε συνεργασία με το Ίδρυμα Rasberry Pi με στόχο να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι διαθέσιμο για περιβάλλον Rasberry Pi, Windows, Linux και…
Διαβάστε περισσότερα...
Εκπαιδευτικοί

Δημιουργία μετεωρολογικών σταθμών σε σχολεία με χρήση Raspberry Pi

Το Oracle Academy και το ίδρυμα Raspberry Pi Foundation ξεκινούν ένα διεθνές επιστημονικό πείραμα για σχολεία που συνδυάζει την Πληροφορική και τη Φυσική. Το έργο «Μετεωρολογικοί σταθμοί για σχολεία» (Weather Station for Schools) αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους μαθητές με δεξιότητες στους τομείς της δικτύωσης υπολογιστών και των βάσεων δεδομένων.…
Διαβάστε περισσότερα...