Μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες των παιδιών στην τάξη είναι η εκμάθηση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης.  Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τα δημοτικά ΕΑΕΠ για τους μαθητές της Δ? και Ε? Τάξης (μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο δεν υπάρχει νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο).

Υπάρχουν εφαρμογές για Windows και Linux. Ξεχωρίζω την εφαρμογή Rapid Typing για το καλαίσθητο περιβάλλον και τις πολλές επιλογές που προσφέρει. Ιδιαίτερα:

  • τη δυνατότητα εγκατάστασης της εφαρμογής στον υπολογιστή του καθηγητή και το τρέξιμο της εφαρμογής δικτυακά από τους μαθητές
  • τις διαφορετικές σειρές εκμάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών
  • τη δημιουργία προσωπικών σειρών
  • την παρακολούθηση προόδου/εξαγωγή στατιστικών για μαθητές

rapid_typing_arxarios_apotiposi

Το Rapid Typing διατίθεται δωρεάν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ.