Η Metaverse είναι μία ελεύθερη πλατφόρμα δημιουργίας εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Το περιβάλλον χρήστη είναι εξαιρετικά φιλικό και στηρίζεται στη δημιουργία αντικειμένων και τη διασύνδεσή τους. Οι εφαρμογές διαμοιράζονται μέσω συνδέσμων ή γραμμωτού κώδικα (κώδικα QR). Μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε ιστοσελίδες ή ιστολόγια.

Δείτε τα διαθέσιμα tutorials της Metaverse :

 

Το Metaverse το πρότεινε ο συνάδελφος Δρόσος Ξηρομάμμος, καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19.