Αφιερώστε 5 λεπτά από το χρόνο σας συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ για τη δημιουργία επικαιροποιημένου επιμορφωτικού υλικού για γονείς όσον αφορά στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά.

Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο της έρευνας εδώ.