Γραφικά με πληροφορίες (information graphics) ή αλλιώς infographics είναι μία μέθοδος παρουσίασης πληροφοριών, στοιχείων ή γνώσεων με γραφικές οπτικές αναπαραστάσεις.Τα infographics συνήθως παρουσιάζουν πολύπλοκες πληροφορίες γρήγορα και με σαφήνεια. Οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται σε μικρά κομμάτια με συγκεκριμένο τρόπο γραφής και η «ιστορία» να λέγεται  αρκετά συνοπτικά και αρκετά ελκυστικά ώστε να κάνει τον κόσμο να το διαβάσει.

Στο σχολικό περιβάλλον μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για να μεταδώσουν γνώσεις γρήγορα και εύκολα στους μαθητές σχετικά με κάποιο θέμα, όσο και να αποτελέσουν εργαλείο δημιουργίας σε μεγαλύτερες τάξεις, όπου οι μαθητές θα κληθούν να συνοψίσουν και να παρουσιάσουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες για ένα θέμα που ερεύνησαν.

H ιστοσελίδα  http://www.easel.ly  σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τα δικά σας infographics γρήγορα και εύκολα, χρησιμοποιώντας έτοιμα templates και μια πληθώρα αντικειμένων. Μπορείτε να τα αποθηκεύσετε αφότου εγγραφείτε δωρεάν.

easel_snapshot