Το  Sonic Pi  είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που διατίθεται ελεύθερα και επιτρέπει να δημιουργούμε ήχους και μουσική μαθαίνοντας παράλληλα προγραμματισμό.

Αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Cambridge σε συνεργασία με το Ίδρυμα Rasberry Pi με στόχο να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι διαθέσιμο για περιβάλλον Rasberry Pi, Windows, Linux και MacOs.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ.

Υπάρχει διαθέσιμο και ένα βιβλίο με οδηγίες για την αξιοποίηση του προγράμματος από τον δημιουργό του Sonic Pi, Sam Aaron. Ο τίτλος είναι “Code music with Sonic  Pi” και μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από εδώ.

Επίσης στην ιστοσελίδα του Rasberry Pi με τις προτάσεις διδασκαλίας υπάρχει αφιέρωμα με μαθήματα. Για να δείτε τα μαθήματα, κάνετε κλικ εδώ.