Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άδειες χρήσης του Microsoft Office στο εργαστήριο ΤΠΕ, μία ισάξια πρόταση αποτελεί το LibreOffice. Το LibreOffice είναι μία πλήρης σουίτα γραφείου, διατίθεται εντελώς δωρεάν και είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Διαθέτει Έγγραφο Writer (Word), Υπολογιστικό Φύλλο Calc (Excel), Παρουσίαση Impress (PowerPoint), Βάση Δεδομένων Base (Access), Σχέδιο Draw και Μαθηματικό Τύπο.

Καλύπτει επάξια τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί τους μαθητές για το ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό /Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Ελληνική σελίδα για το LibreOffice.