Το Padlet είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχεται δωρεάν και επιτρέπει στους μαθητές  να εκφράσουν, εύκολα και γρήγορα, τις σκέψεις τους σχετικά με ένα κοινό θέμα. Επίσης μπορεί να αποτελέσει χώρο παρουσίασης των εργασιών των παιδιών. Λειτουργεί σαν ένας ηλεκτρονικός τοίχος, όπου οι μαθητές μπορούν να αναρτήσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο (π.χ. εικόνες, βίντεο, έγγραφα, κείμενα) .

Οι τοίχοι που δημιουργούμε μπορεί να είναι:

  • ιδιωτικοί (προσβάσιμοι μόνο από άτομα των οποίων το email προσθέτουμε)
  • προστατευμένοι με κωδικό (μόνο τα άτομα που γνωρίζουν τον κωδικό έχουν πρόσβαση)
  • κρυμμένη διεύθυνση (η διεύθυνση URL είναι κρυμμένη από το Google και το padlet δεν τους προβάλλει)
  • τελείως δημόσιοι (εμφανίζονται στις αναζητήσεις του Google και προβάλλονται στην αρχική σελίδα του padlet)

ενώ μπορούμε να τους εξάγουμε σε διάφορες μορφές  ή/και  να τους ενσωματώσουμε σε ιστοσελίδες και ιστολόγια.

Δείτε ένα padlet που φτιάξαμε με τους μαθητές της Δ΄ τάξης του 145ου ΔΣ Αθηνών με κανόνες για ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
padlet_apotiposi

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα : https://padlet.com/