Οι μαθητές της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης απάντησαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες στα πλαίσια του Προγράμματος “Φυτεύω λαχανικά, τρέφομαι υγιεινά, γυμνάζομαι καθημερινά” που έχουν αναλάβει οι δάσκαλοι Γρηγόρης Μουσγάς, Ελένη Μπέκου και Μαρούλα Μαρκουίζου .

Στο μάθημα των ΤΠΕ, οι μαθητές της Ε΄ τάξης μετέφεραν τις ερωτήσεις στο υπολογιστικό φύλλο, χωρίστηκαν σε ομάδες, μοίρασαν τα ερωτηματολόγια  και ανέλαβαν να καταχωρήσουν τις απαντήσεις των συμμαθητών τους.

Όταν ολοκληρώθηκε η καταχώρηση από τις ομάδες, συγκεντρώθηκαν τα αρχεία και με τη βοήθεια συναρτήσεων προστέθηκαν τα επιμέρους αποτελέσματα.

Δείτε το συγκεντρωτικό φύλλο :

Αποτελέσματα διατροφικής έρευνας 2014-2015