Οι μαθητές και μαθήτριες του ΣΤ1 του 145ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών έγραψαν τις συνταγές τους στο μάθημα των Αγγλικών με καθηγήτρια την κ. Βούλα Νικολαΐδου.Στο μάθημα των ΤΠΕ τις μετέφεραν στο padlet για να διαμοιραστούν τις προτάσεις τους.