Οι μαθητές/τριες του Ε1 του 87ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών συζήτησαν στην τάξη τους για τα δικαιώματα των παιδιών.  Αποφασίσαμε να φτιάξουμε ιστορίες σε κόμικ με θέμα κάποια βασικά δικαιώματα των παιδιών που καταπατούνται.

Με τη βοήθεια της δασκάλας τους, της κ. Θάλειας Στασινοπούλου (και τη συνεχή υποστήριξή της) φτιάξαμε στο μάθημα των ΤΠΕ τις παρακάτω ιστορίες. Δόθηκε μεγάλη βοήθεια στα παιδιά στη συγγραφή των διαλόγων (λόγω ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας) αλλά το σενάριο και η χρήση του προγράμματος Pixton έγινε αποκλειστικά από τα ίδια.

Εργασίες :

  1. A child’s right to education /  Xinyi, Faeza (η ιστορία είναι γραμμένη στα αγγλικά)
  2.  Δικαίωμα πρόσβασης σε φαγητό, νερό / Arash S., Nazie
  3. Προστασία από κακομεταχείριση /  Fatima, Ibrahim
  4. Μη συμμετοχή σε εχθροπραξίες / Arash D., Mariam, Tiba