Με τους μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης μαθαίνουμε το πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων Microsoft Powerpoint. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε μία παρουσίαση του σχολείου μας.

Αφιερώσαμε ένα μάθημα για να πάρουμε τις φωτογραφίες και στη συνέχεια στο εργαστήριο, τα παιδιά έφτιαξαν τις παρουσιάσεις τους με κέφι και πολύ προσπάθεια.

Στους υπολογιστές των μαθητών είχα τοποθετήσει:

  • τον φάκελο με τις φωτογραφίες που οι ίδιοι/ίδιες είχαν τραβήξει (είχα μετονομάσει τις φωτογραφίες ώστε τα παιδιά να μπορούν να βλέπουν την ορθογραφία των λέξεων και να βοηθηθούν στη συγγραφή των τίτλων)
  • ένα φάκελο με μελωδίες που διατίθενται για ελεύθερη χρήση

Όλες οι εργασίες είναι εξαιρετικές, με προσθήκη θέματος, εφέ και μελωδίας. Η παρακάτω εργασία είναι της Άσμα.