Για τρίτη χρονιά διοργανώνεται το KinderDocs, τo φεστιβάλ ντοκιμαντέρ με βραβευμένες ταινίες φτιαγμένες για παιδιά και νέους. Κάθε ταινία αποτελεί μία έμπνευση για δημιουργικό διάλογο και δράσεις με στόχο τη δημιουργία των νέων, σκεπτόμενων θεατών του αύριο, σήμερα. Το φεστιβάλ που διοργανώνεται  από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Μάιο 2019, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη (Αθήνα) και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη), με την υποστήριξη των σημαντικότερων φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη, IDFA (Ολλανδία) και DOXS! (Γερμανία).
Τα ντοκιμαντέρ του KinderDocs αποτελούν εργαλείο και πηγή ε?μπνευσης για τον συ?γχρονο εκπαιδευτικό που αναζητά πηγές για το μάθημά του.
Μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο:
  • του αναλυτικου? προγρα?μματος της πρωτοβα?θμιας η? δευτεροβα?θμιας εκπαίδευσης
  • καινοτο?μων προγραμμα?των (περιβαλλοντικών, αγωγη?ς υγείας, πολιτιστικών)
  • της θεματικη?ς εβδομα?δας (Γυμνα?σιο)
  • δημιουργικών και ερευνητικών εργασιών (Λύκειο)
  • μαθητικών εξορμήσεων.
Κάθε ταινία διαθε?τει προτεινο?μενη ηλικιακη? ση?μανση (ηλικία απο? +).
Στις ειδικα? σχεδιασμε?νες προβολε?ς για σχολεία, το προ?γραμμα πλαισιώνεται απο? συζη?τηση η? /και δρα?σεις με αφορμη? τις ταινίες, με ομιλητε?ς. Επίσης υπάρχει διαθέσιμο το  KinderDocs Toolkit, που περιέχει ειδικό εκπαιδευτικό υλικο? για την προετοιμασία των μαθητών πριν και μετα? την προβολη?.

Ξεχώρισα τα εξής ντοκιμαντέρ:
  • Τεχνητή νοημοσύνη – το μέλλον είναι ήδη εδώ   (12+)
  • The girl of 672K   (12+)
  • My dearest f#cking phone (12+)

 Διαβάστε το πρόγραμμα αναλυτικά κάνοντας κλικ εδώ.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα κάνοντας κλικ εδώ.