Μία δραστηριότητα που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης. Τα παιδιά καλούνται να αφηγηθούν με δικά τους λόγια την ιστορία όπως την αντιλαμβάνονται και να καταλήξουν σ΄ ένα συμπέρασμα.

Η δραστηριότητα εκτός από την εξάσκηση των μαθητών στη συγγραφή κειμένων προσφέρει και έναν χρήσιμο προβληματισμό γύρω από την έννοια του έμπιστου ενήλικα. Μέσα από την ιστορία/περιπέτεια του Ανδρέα καλλιεργείται η σωστή στάση της αναφοράς των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν σ΄ έναν ενήλικα που εμπιστεύονται (γονέα, καθηγητή κ.α.).

Γι΄ αυτό προτείνεται να διαβάζονται στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματα των παιδιών και να ακολουθεί συζήτηση με πρόσθετα παραδείγματα και προβληματισμούς.

 

Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο “Παίζω και μαθαίνω στο διαδίκτυο” του European Schoolnet.