Με τους μαθητές και μαθήτριες της Β΄τάξης του 70ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών ασχοληθήκαμε με το θέμα της φιλίας. Αρχικά τα παιδιά ολοκλήρωσαν 2 δραστηριότητες για τη φιλία:

  • Είμαι καλός φίλος όταν…
  • Σωστή συμπεριφορά προς τους φίλους μου

οι οποίες είναι αναρτημένες με ανοιχτή πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Τάξη, στο μάθημα της Β’ Δημοτικού και στην ενότητα “Φιλία”. Στη συνέχεια συμπλήρωσαν με τις δικές τους προτάσεις τον παρακάτω ημιτελή νοητικό χάρτη.

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στους αριθμούς, έγραφαν τις δικές τους προτάσεις. Δείτε παρακάτω μερικούς από τους νοητικούς χάρτες των παιδιών όπως διαμορφώθηκαν.Σημείωση: Στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και στη διδασκαλία της ενότητας συνεργαστήκαμε με  την κ. Κική Βασιλειάδου, δασκάλα Ειδικής Αγωγής.