Με τους μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης ξεκινήσαμε τη σχολική χρονιά με Scratch ή μάλλον θα έπρεπε να πω συνεχίσαμε, αφού πέρυσι είχαμε κάνει δύο εισαγωγικά μαθήματα στο τέλος της χρονιάς.

Η  δραστηριότητά μας ήταν η δημιουργία ενός “ζωντανού κειμένου”. Σχηματίσαμε τη φράση “Back to school”  και τα παιδιά κλήθηκαν να εφαρμόσουν διάφορα εφέ. Για το παρασκήνιο είχα τοποθετήσει στους φακέλους των παιδιών τρεις εικόνες, τις οποίες μπορούσαν να αξιοποιήσουν. Κάθε ομάδα ήταν ελεύθερη να δημιουργήσει τα δικά της εφέ και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Παραθέτω μία ενδεικτική δραστηριότητα: