Το Storybird είναι ένα εργαλείο ψηφιακής αφήγησης. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές  να δημιουργήσουν διαδικτυακά βιβλία χρησιμοποιώντας διαφορετικά στυλ εικονογράφησης και να τα δημοσιεύσουν στο περιβάλλον του τμήματός τους.
storybird interface
Οι μαθητές μπορούν να σχολιάσουν τις ιστορίες των συμμαθητών τους (υπάρχει ρύθμιση ώστε τα σχόλια πριν τη δημοσίευσή τους να εγκρίνονται πρώτα από τον καθηγητή). Η εφαρμογή είναι εξαιρετικά φιλική και παρακινεί τους μαθητές να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Η δωρεάν εγγραφή επιτρέπει τη δημιουργία 35 μαθητικών λογαριασμών.

Δείτε  το παρακάτω βίντεο για τη δημιουργία τμήματος και μαθητικών λογαριασμών :

Δείτε το παρακάτω βίντεο για τη χρήση του storybird από τους μαθητές :

 Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα : https://storybird.com/