Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε το «Εγχειρίδιο καλής χρήσης, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού» για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού» (κινητά εργαστήρια Πληροφορικής για 197 Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.).

Το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για τη φύλαξη, χρήση, συντήρηση, καθαρισμό του εξοπλισμού καθώς και πληροφορίες για την  εγγύηση και την τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων.

Διαβάστε το  Εγχειρίδιο χρήσης εργαστηρίου ΤΠΕ σε δημοτικά ΕΑΕΠ.

Πηγή : ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α΄ Αθήνας