70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Τα παιδιά του Β2 γράψαν στον κειμενογράφο για το αγαπημένο τους βιβλίο. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας αναζήτησαν το εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο προστέθηκε στην εργασία.

Όλες οι εργασίες εκτυπώθηκαν, φωτοτυπήθηκαν και το κάθε παιδί πήρε ένα ντοσιέ με τα αγαπημένα βιβλία του ίδιου και των συμμαθητών του.

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Β2

73ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Τα παιδιά του Β1 και Β2 έγραψαν στον κειμενογράφο για τους αγαπημένους τους ήρωες και ηρωίδες. Μπορεί να ήταν πρόσωπα από την καθημερινότητά τους, ήρωες βιβλίων ή διάσημοι αθλητές. Κάθε παιδί έγραψε το όνομα του ήρωα/ηρωίδας, τον περιέγραψε και ανέφερε τους λόγους για τους οποίους τον θαυμάζει.

Οι αγαπημένοι ήρωες της Β ταξης