Το Hellenic Institute of Advanced Studies – HIAS, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προσφέρει  ένα πολύ ενδιαφέρον τριήμερο μάθημα για την Καθολική Τεχνητή Νοημοσύνη (Universal AI) και τις εφαρμογές της, από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου 2023 (στο ΕΜΠ).

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές και είναι εκ σχεδιασμού καθολικό, δηλαδή καλύπτει ευρύτατο φάσμα σπουδών/σχολών–τεχνών, ανθρωπιστικών, μηχανικών, ιατρικής, οικονομικών, νομικής κλπ. Η συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα θα είναι δωρεάν.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικό πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος https://aicourse2023.hellenic-ias.org/