Οι μαθητές και μαθήτριες του ΣΤ1 του 70ου ΔΣ Αθηνών διεξήγαγαν μία έρευνα στα πλαίσια του μαθήματος των Τ.Π.Ε. Τα βήματα υλοποίησής της περιελάμβαναν:

  • επιλογή θεμάτων (επιλέχθηκαν με ψηφοφορία 2 θέματα που έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων)
  • σύνταξη ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από κάθε ομάδα
  • δημιουργία ερωτηματολογίου στις φόρμες Google
  • συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλα τα τμήματα που συμμετείχαν (η συμπλήρωση έγινε στο μάθημα των Τ.Π.Ε.)
  • εξαγωγή συμπερασμάτων από τα ευρήματα της έρευνας

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας παρακάτω:

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ