Στην πλατφόρμα Αίσωπος του ΙΕΠ μπορούμε να βρούμε ψηφιακά σενάρια μαθημάτων για την Πληροφορική.  Τα διαθέσιμα σενάρια έχουν υλοποιηθεί από επιστημονικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων ορισμένων από το ΙΕΠ και από εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τα σενάρια κατατάσσονται με βάση τον τύπο σεναρίων, την εκπαιδευτική βαθμίδα, το γνωστικό αντικείμενο και το επίπεδο δυσκολίας.

Αξίζουν της προσοχής μας!

aesop apotiposi

Στην πλατφόρμα μπορούν να συνδεθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί με λογαριασμό e-mail στο Π.Σ.Δ. (sch.gr) ή στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (minedu.gov.gr) ή στο Ι.Ε.Π. (iep.edu.gr) κι αφού έχουν εγγραφεί στην Πλατφόρμα Τηλεσυνεργασίας. Η σύνδεση επιτρέπει τη δημιουργία μέχρι 10 ψηφιακών σεναρίων από τον εκπαιδευτικό, τα οποία όμως δεν θα δημοσιευτούν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε εδώ.