Το Quizizz είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα δημιουργίας κουίζ και μαθημάτων (μέσω διαφανειών με πολυμεσικό περιεχόμενο), με μία προσεγμένη διεπαφή που ελκύει τους μαθητές και δημιουργεί περιβάλλον παιγνιώδους μάθησης . Οι μαθητές/ήτριες μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα/κουίζ χωρίς εγγραφή αλλά με την αποστολή ενός απλού συνδέσμου:

  • ταυτόχρονα όλοι μαζί στην τάξη είτε και
  • με ασύγχρονο τρόπο, εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, κινητό, τάμπλετ).

Υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν λογαριασμού, ο οποίος προσφέρει πρόσβαση στην δημιουργία κουίζ και μαθημάτων. Οι τύποι ερωτήσεων που είναι διαθέσιμοι είναι:

  • σωστό/λάθος
  • πολλαπλή επιλογή
  • ψηφοφορία (poll),
  • συμπλήρωση με κείμενο και
  • ανοιχτή ερώτηση.

Οδηγίες χρήσης

Παρακολουθείστε το κατατοπιστικό βίντεο του κ. Θεόδωρου Μπούσιου σχετικά με την αξιοποίηση του Quizizz στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μετακινώντας το δρομέα του ποντικιού στη χρονογραμμή (timeline) του βίντεο μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διάφορες ενότητες.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του  Quizizz !