Μία χρήσιμη εφαρμογή για την οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου των μαθημάτων μας είναι το Blendspace.

blendspace apotiposi

Τι μπορούμε να προσθέσουμε σαν υλικό μαθήματος στο blendspace; Συνοπτικά :

  • βίντεο από το youtube
  • αρχεία από το Google Drive
  • αρχεία από τον υπολογιστή μας
  • κουίζ ( το blendspace υποστηρίζει μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά μπορούμε να ενσωματώσουμε Google Forms)
  • υλικό που είναι διαθέσιμο στο blendspace

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο μέσα στην τάξη όσο και από το σπίτι, όπου ο μαθητής μπορεί να μελετήσει το υλικό σε δικό του χρόνο.

Η εγγραφή είναι δωρεάν και επιτρέπει στον εκπαιδευτικό τη δημιουργία τμημάτων και μαθημάτων. Μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εφαρμογής η δυνατότητα εγγραφής μαθητών χωρίς email. Το blendspace δέχεται την εγγραφή μαθητών κάτω των 13 ετών, αρκεί να υπάρχει συγκατάθεση γονέα. Ο καθηγητής εγγράφει τους μαθητές, οι οποίοι συνδέονται με όνομα χρήστη και κωδικό.Κάθε τμήμα έχει τον δικό του κωδικό πρόσβασης και υπάρχουν επιλογές για το αν οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα, αν θα μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους μαθήματα κ.α.

Επιπρόσθετα ο καθηγητής ενημερώνεται για τη συμμετοχή των μαθητών του, για σχόλια που υπέβαλλαν, για την συμμετοχή στα quiz κ.α.

Υπάρχουν πολλά βίντεο διαθέσιμα στο youtube για την αξιοποίηση του Blendspace καθώς και ιστοσελίδα με απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις στη διεύθυνση http://help.blendspace.com/.

Το Blendspace το πρότεινε ο συνάδελφος Νίκος Εσμερλής, καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20.