Οι  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης πρωτοπορούν ακόμα μία φορά! Χρησιμοποιώντας την ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα edX, προσφέρουν ελεύθερα διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs).

Τι είναι τα ελεύθερα διαδικτυακά μαθήματα;
Πρόκειται για διαδικτυακά (online) μαθήματα (courses), που αποσκοπούν στη μαζική (massive) συμμετοχή και ανοικτή (open) πρόσβαση στη γνώση μέσω του διαδικτύου.
Ο καθένας με έναν υπολογιστή, μια σύνδεση στο διαδίκτυο και έναν ελάχιστο ψηφιακό αλφαβητισμό μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει διαδικτυακά οποιοδήποτε μάθημα. Σε αντίθεση με άλλα διαδικτυακά εκπαιδευτικά μοντέλα, παρέχονται δωρεάν και σε μαζική κλίμακα. Είναι σαν μια πραγματική τάξη με ημερομηνία έναρξης, διαβάσματα, εργασίες, συζητήσεις και αξιολόγηση. Δίνουν τη δυνατότητα στον μετέχοντα να προσαρμόσει τη μάθηση στο χρονοδιάγραμμά του, καθώς και να διακόψει τη φοίτηση χωρίς καμία επίπτωση.

Επισκεφτείτε το Mathesis και ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα μαθήματα. Η εγγραφή είναι εντελώς δωρεάν για κάθε πολίτη που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

mathesis apotiposi

Επισκεφτείτε  τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.