Το ΠΣΔ υποστηρίζει τη λύση Ubuntu LTSP για παλαιωμένα εργαστήρια Πληροφορικής . Στην ιστοσελίδα της Τεχνικής Στήριξης του ΠΣΔ θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες, αν θέλετε να εφαρμόσετε τη συγκεκριμένη υλοποίηση. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ  επίσης μπορούν να βοηθήσουν στην εγκατάσταση.

Τι όμως σημαίνει η συγκεκριμένη υλοποίηση και για ποια εργαστήρια είναι κατάλληλη;

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα του εγγράφου που στάλθηκε στα σχολεία αρμοδιότητας ΔΙΠΕ & ΔΙΔΕ Αιτωλοακαρνανίας το Φεβρουάριο.

Αξιοποιώντας το υλικό των παλαιωμένων εργαστηρίων πληροφορικής των σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης οι σταθμοί μετατρέπονται σε thin clients (και οι λιγότερο παλαιωμένοι σε fat clients) (βλ http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP/Αρχιτεκτονική)με δικτυακή εκκίνηση (δηλαδή δεν πραγματοποιείται εκκίνηση από σκληρό δίσκο), ώστε με τη χρήση μόνο ενός νέου Εξυπηρετητή και του συστήματος/ λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ Ubuntu – LTSP, δημιουργείται ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με κόστος μόνο ~700 Ευρώ ανά ΣΕΠΕΗΥ.

Οι παλιοί σταθμοί εργασίας δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν καν σκληρό δίσκο, οδηγό δισκέττας ή CD-ROM/DVD-ROM, καθώς θα πραγματοποιείται δικτυακή εκκίνηση από τον εξυπηρετητή Ubuntu LTSP. (http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP/Εκκίνηση_από_το_δίκτυο)

Για τη λειτουργία του έργου είναι απαραίτητη η ύπαρξη gigabit switch (θα αντικαταστήσει τα Hubs, fast-ethernet switches που έχουν τα παλαιωμένα ΣΕΠΕΗΥ) στο τοπικό δίκτυο και gigabit κάρτες δικτύου στους σταθμούς εργασίας.

Οι σταθμοί εργασίας θα συνδέονται ως thin clients στον Ubuntu Server και θα έχουν σύγχρονο γραφικό περιβάλλον (Gnome2) και LibreOffice.org σουίτα εφαρμογών γραφείου καθώς σύγχρονες εφαρμογές και εκπαιδευτικό λογισμικό για linux.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα (με επιπλέον κόστος προμήθειας του εμπορικού λειτουργικού συστήματος) να υπάρχει ιδεατή μηχανή MS-Windows Server στον εξυπηρετητή Linux με ενεργοποιημένα τα MS-Windows Terminal Services στον οποίο θα συνδέονται οι linux thin clients με χρήση πρωτοκόλλου RDP και θα χρησιμοποιούν τις MS-Windows εφαρμογές (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό που απαιτεί MS-Windows λειτουργικό σύστημα).

Με την τεχνολογία αυτή επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι στόχοι:

 • αξιοποίηση των υπαρχόντων ΣΕΠΕΗΥ με παλαιωμένο εξοπλισμό (εξοπλισμός που έχει προμηθευτεί πριν από μία πενταετία και έχει θεωρητικά αποσβεστεί).
 • μείωση του κόστους τεχνικής υποστήριξης και στην ελαχιστοποίηση της διαχείρισης των ΣΕΠΕΗΥ καθώς υπάρχει
 •  μόνο ένα σημείο διαχείρισης, ο εξυπηρετητής (Λειτουργικό Σύστημα αλλά και κεντρική διαχείριση λογαριασμών χρηστών και των προσωπικών τους φακέλων)
 • αυτοματοποιημένη εγκατάσταση του περιβάλλοντος εξυπηρετητή και επιλογή βέλτιστων ρυθμίσεων για το ΣΕΠΕΗΥ μέσω αυτόματων scripts
 • αυτοματοποιημένη εγκατάσταση του εκπαιδευτικού λογισμικού (μέσω αποθετηρίου)
 • άμεση αντικατάσταση/προσθήκη νέων σταθμών εργασίας
 • παροχή σύγχρονου περιβάλλοντος διαχείρισης τάξης (βλ εφαρμογή ?Επόπτης?, http://ts.sch.gr/wiki/Linux/epoptes) διευκολύνοντας έτσι τον εκπαιδευτικό (ειδικά αυτόν που δεν έχει γνώσεις διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων) να επικεντρωθεί στο μάθημα αξιοποιώντας την εφαρμογή διαχείρισης τάξης (που βασίζεται σε τεχνολογίες ΕΛ/ΛΑΚ).
 • εξοικείωση των εκπαιδευτικών και μαθητών με σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα και εφαρμογές βασισμένα σε ΕΛ/ΛΑΚ
 • μείωση του κόστους αναβάθμισης των ΣΕΠΕΗΥ καθώς απαιτείται μόνο ένας Η/Υ, που θα είναι ο εξυπηρετητής LTSP, και όλες οι διεργασίες των thin clients τρέχουν σε αυτόν, ενώ τα fat clients θα τρέχουν τοπικά τις διεργασίες από το σκληρό δίσκο του εξυπηρετητή (βλ http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP/Αρχιτεκτονική) καθώς επίσης και του κόστους των αδειών χρήσης λογισμικού
 • δυνατότητα παροχής και σύγχρονου MS-Windows περιβάλλοντος σε παλαιωμένους Η/Υ μέσω MS-Windows Terminal Services σε ιδεατή μηχανή στον εξυπηρετητή (προαιρετικά). (βλ. http://ts.sch.gr/wiki/Linux/Προχωρημένα/Windows)

 

Τα  οφέλη για εκπαιδευτικούς και μαθητές συνοψίζονται σε :

 • Πρόσβαση σε εργαστήρια με σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Εξοικείωση με λογισμικά τύπου ΕΛ/ΛΑΚ.
 • Μείωση του overhead για την παρακολούθηση και συντονισμό των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς κατά την χρήση του εργαστηρίου