Για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εισάγουν τον προγραμματισμό στη σχολική τάξη, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τον Προγραμματισμό δημιούργησε τον ιστότοπο All you need is code.

Υπάρχουν εκπαιδευτικές προτάσεις  για την Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.