Φέτος συμμετέχουμε με τους μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης του 70ου ΔΣ Αθηνών. Θα αξιοποιήσουμε το Scratch 3 για να φτιάξουμε κουίζ γνώσεων με παιγνιώδη τρόπο, με κάθε κουίζ να έχει ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. Γεωγραφία, ιστορία κ.λ.π). Στόχος μας είναι να δημοσιεύσουμε τα κουίζ ώστε να είναι διαθέσιμα στη σχολική κοινότητα.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα είναι μια πρωτοβουλία βάσης που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο. Ο καθένας μπορεί να διοργανώσει ή να συμμετέχει σε μία ανοικτή εκδήλωση. Τη φετινή χρονιά, οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από 8/10- 23/10. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://codeweek.eu/