Το Enable (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) πρόκειται για ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο με στόχο την καταπολέμηση του εκφοβισμού και την προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των εφήβων. Ταυτόχρονα αποτελεί την πρώτη σχετική πανευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ  δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει ο επιστημονικός οργανισμός Μαζί για την Εφηβική Υγεία”.

Στα παραγόμενα έργα υπάρχει και ένα εγχειρίδιο 12 σελίδων, διαθέσιμο σε μορφή pdf, το οποίο απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες με χρήσιμες  συμβουλές για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.

Δείτε το εγχειρίδιο εδώ.