Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, συμμετείχαμε σε  ένα έργο etwinning με τους μαθητές/-τριες της Β’ τάξης του 70ου ΔΣ Αθηνών. Υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η Μαρία Παππά, εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο 96ο ΔΣ Αθηνών. Άλλοι συμμετέχοντες ήταν ο Γιώργος Κουκούλης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο 4ο ΔΣ Ανατολής Ιωαννίνων, η Ελένη Δημάρη, διευθύντρια στο 4ο ΔΣ Ανατολής Ιωαννίνων και η Μαρία Μανιώτη, δασκάλα στο 1ο ΔΣ Αγίων Θεοδώρων Πελοποννήσου.

Στο έργο αυτό έγινε διδακτική αξιοποίηση παραμυθιών με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα παιδιά παρακολούθησαν τις περιπέτειες του πολυμήχανου @Παπάκη και της παρέας του και έμαθαν βασικούς κανόνες του διαδικτύου. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Οι μαθητές/τριες έμαθαν να προστατεύουν τον εαυτό τους όπως επίσης πώς πρέπει να αντιδρούν αν κάτι ή κάποιος στο διαδίκτυο τους αναστατώσει.

Οι βασικοί άξονες με τους οποίους ασχοληθήκαμε ήταν:
  • Προσωπικά Δεδομένα
  • Συναισθήματα και Συμπεριφορές στο Διαδίκτυο
  • Παραπληροφόρηση και
  • Διαδικτυακά Παιχνίδια

Δημιουργήσαμε 4 κουίζ , στα πλαίσια του προγράμματος, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην σχολική τάξη σε σχετικά μαθήματα. Μπορείτε να τα δείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Κουίζ για προσωπικά δεδομένα

Κουίζ για τη σωστή συμπεριφορά στο διαδίκτυο

Κουίζ για την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο

Κουίζ για το σύστημα PEGI


Μπορείτε να δείτε μία αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος, στο padlet  που δημιούργησε η εκπαιδευτικός Μαρία Παππά (υπεύθυνη του έργου):

eTwinning Project: Ο @Παπάκης εκπαιδεύει τα Δευτεράκια στη σωστή χρήση του διαδικτύου

 

 

Έγινε με το Padlet