Ένας όμορφος τρόπος για να καλλιεργήσουμε την υπευθυνότητα στους μικρούς μαθητές, είναι να τους κάνουμε συμμέτοχους στη διαμόρφωση των κανόνων συμπεριφοράς που τους αφορούν.

Έτσι, μπορούμε να συντάξουμε ένα “συμβόλαιο” ορθής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου, στο οποίο θα ορίζουμε αναλυτικά τι επιτρέπεται  όσον αφορά τη διαδικτυακή συμπεριφορά του παιδιού μας. Ας είμαστε όμως και λίγο ρεαλιστές καθώς ένα συμβόλαιο που απαγορεύει τα πάντα δεν θα τηρηθεί!

Επισυνάπτω 3 επιλογές που μπορούν να αξιοποιηθούν όπως είναι ή με κατάλληλες τροποποιήσεις: