Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” συζητήσαμε στην Δ΄  τάξη του 145ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών για τη σωστή χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου από τα παιδιά. Στη συνέχεια κάθε μαθητής συνέταξε ένα σύνολο κανόνων που θεωρούσε ότι θα έπρεπε να εφαρμόζει στο σπίτι. Από τις ατομικές εργασίες μαζέψαμε τους πιο κοινά αποδεκτούς κανόνες και συντάξαμε τα Συμβόλαια Τάξης.
Κάθε μαθητής πήρε ένα αντίγραφο του συμβολαίου στο σπίτι, το υπέγραψε μαζί με τον κηδεμόνα του και δεσμεύτηκε να το εφαρμόζει.

Δείτε τα συμβόλαια :

rules d1                     rules d2