Το INSAFE, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός υπεύθυνος για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο ανακοίνωσε τη διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων με θέμα την Online Safety. Τα μαθήματα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν  πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του μαθήματος.
 

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Η διαδικτυακή ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όσων  διδάσκουν στα σχολεία το 2017. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Καθώς όλο και περισσότερα σχολεία αγκαλιάζουν την τεχνολογία ως εργαλείο για την υποστήριξη της μάθησης, είναι σημαντικό το προσωπικό και οι μαθητές να κατανοήσουν πώς να το χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Βασικοί Στόχοι

  • Να κατανοήσουμε τις προκλήσεις, τους κινδύνους και τα οφέλη για τους νέους κατά τη χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών.
  • Να κατανοήσουμε τη σημασία της διατήρησης μιας θετικής διαδικτυακής φήμης και μερικές στρατηγικές για την αποτελεσματική της διαχείριση.
  • Η ενημέρωση για τους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της ψηφιακής ασφάλειας στα σχολεία.
  • Η ενημέρωση για τη στρατηγική του Better Internet for Kids και του δικτύου INSAFE, ως μέρος του δικτύου των Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου στην Ευρώπη, και των συναφών πηγών.

Διάρκεια

Το μάθημα θα διαρκέσει για 6 εβδομάδες, με συνολικά 5 ενότητες (μία ενότητα ανά εβδομάδα) και μία επιπλέον εβδομάδα στο τέλος του μαθήματος. Ο εκτιμώμενος φόρτος εργασίας είναι 3 ώρες την εβδομάδα.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 10 Απριλίου και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/online-safety-course

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πιστοποίηση

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης για κάθε ενότητα του μαθήματος, καθώς και πιστοποιητικό ολοκλήρωση του μαθήματος. Όλα τα μαθήματα μπορούν να εξαχθούν στο Mozilla Open Badge.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση των σημερινών κινδύνων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Θα συζητήσουν στρατηγικές για την υποστήριξη των νέων και για την παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη ασφαλούς και υπεύθυνης συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Παρέχεται ένα ευρύ φάσμα πηγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία, ενώ οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τις προκλήσεις και τις επιτυχίες.